Zwiedzanie Rzymu

Zwiedzanie Rzymu

Słowo kluczowe: RZYM

{Włochy {słyną|są znane}|Italia {znana jest|słynie}} z {niesamowitych|przepięknych} {widoków|krajobrazów}, {{nietypowego|niecodziennego} klimatu|{przyjaznej|towarzyskiej} atmosfery} {i|oraz} {zjawiskowych|zachwycających} {budowli|zabytków}. {Doświadczony|Aktywny} {turysta|podróżnik} {musi|powinien} {bezwzględnie|koniecznie} {odwiedzić|zwiedzić} ten {region|kraj} {przynajmniej|chociażby} {raz|jeden raz} w życiu. {Przekona się|Dowie się} {wtedy|tym sposobem}, że {świat|cały świat} {może być|jest} {bardzo|naprawdę} {różnorodny|urozmaicony}, {więc|także} {warto|zdecydowanie warto} {odkrywać go|poznawać go} {regularnie|systematycznie}{, zapoznając się z {nowymi|nieodkrytymi} {miastami|okolicami}| i zobaczyć jego {nietypowe|niecodzienne} {okolice|miasta}}. {We Włoszech|W Italii} warty {uwagi|zainteresowania} {z pewnością|na pewno} {będzie|jest} Rzym, {więc|tak więc} {to on|to miasto} może {być|stać się} {idealnym|najlepszym} {celem|miejscem} {podróży|wyprawy}. A {z jakimi|z którymi} {zabytkami|zabytkowymi budowlami} {warto|należy} {zapoznać|zaznajomić} się {w Rzymie|we Włoszech}, {by|aby} wycieczka {była {bardzo udana|ciekawa}|stała się {niesamowitym|niezwykłym} {przeżyciem|doświadczeniem}}?


Na {starcie|początku} {można|warto} {skierować się|udać się} do Koloseum{, czyli do {najpopularniejszego|najbardziej znanego}| – {rozsławionego|najatrakcyjniejszego}} zabytku {w Rzymie|we Włoszech}. {Jest to|To} {prawdziwy|najpowszechniejszy} {symbol|znak rozpoznawczy} {Italii|Wiecznego Miasta}, {zwany|nazywany} {również|także} {Amfiteatrem|Amfiteatrem Flawiuszów}. Pierwsze {elementy|części} {budowli|budynku} {stworzono już|powstały} {w 70 roku|w I wieku}, a {do dziś|do dzisiejszych czasów} {resztki|pozostałości} {dawnego amfiteatru|zabytku} {utrzymują się|zachowały się} {na powierzchni ziemi|na gruncie}, {także|tak więc} {turyści|zwiedzający} {mogą|są w stanie} {wciąż|ciągle} je {podziwiać|oglądać}. {Następnym|Kolejnym} {punktem|etapem} {wycieczki|podróży} {będzie|może być} {Ołtarz Ojczyzny|Pomnik Wiktora Emanuela II}, do którego {trafia się|dojdzie się} {uliczką|aleją} {z Koloseum|z Amfiteatru Flawiuszów}. {Obiekt|Zabytek} {zachwyca|oczarowuje} swoim {pięknem|wyglądem}, a {najlepiej|jeszcze lepiej} {prezentuje się {nocą|po zmroku}|zwiedzić go {w nocy|wieczorem}}. {Ołtarz|Pomnik} {ma {wielkie|ogromne} znaczenie|znaczy {naprawdę|bardzo} {wiele|dużo}} dla {samych|rodowitych} {Włochów|mieszkańców Włoch}, {gdyż|ponieważ} jest {{pomnikiem|zabytkiem} państwowym|{kolejną ikoną|kolejnym symbolem}} Rzymu, {więc|dlatego} {powinien|musi} {koniecznie|bezwzględnie} {znaleźć się|być umieszczony} {w planie|harmonogramie} {wycieczki|wyprawy}. A {następnym|kolejnym}, {wyjątkowym|bardzo atrakcyjnym} {zabytkiem|obiektem} {będzie|jest} Forum Romanum{, czyli| -} {wiekowy|starodawny} plac {rzymski|miejski}. {Otoczony jest {sześcioma|kilkoma} {wzgórzami|wzniesieniami}|Otacza go {siedem|kilka} {wzgórz|wzniesień}}, {w których|wśród których} {znajduje się|ma swoje miejsce} {popularny|znany wszystkim} {Kapitol|Palatyn}. {Kiedyś|Dawniej} {dokładnie to|to właśnie} {Forum|Forum Romanum} było {miejscem|obiektem}, {w którym|na którym} {organizowano|odbywały się} {najważniejsze|najistotniejsze} {momenty|wydarzenia} {publiczne|z życia publicznego}. {Budynek|Obiekt} {zniszczono|został zniszczony} {wiele|kilka tysięcy} lat temu, {jednak|jednakże} {do teraz|obecnie} {turyści|chętni} {wciąż|dalej} mogą {zobaczyć|obejrzeć} jego {resztki|pozostałości} i {tym sposobem|dzięki temu} {zaznać|doświadczyć} {iście|prawdziwie} {italijskiego|włoskiego} życia. {Tak samo|Równie} {ciekawym|atrakcyjnym} {zabytkiem|obiektem} {jest|będzie} {Łuk Konstantyna|Łuk Konstantyna Wielkiego}, {zbudowany|stworzony} {w latach|między latami} 312-315. {Stworzono go|Stawiono go}{ na cześć|, by uczcić} {cesarza Konstantyna|Konstantyna I Wielkiego} i {nagrodzić|wynagrodzić} go za {odniesione zwycięstwo|wygraną z Maksencjuszem}. {Turyści|Zwiedzający} {koniecznie|obowiązkowo} {muszą|powinni} {przyjrzeć się|przypatrzeć się} {szczegółom|detalom} {Łuku|zabytku}, {które|które to} {wykonano|zostały wykonane} {z niesamowitą|z niezwykłą} {starannością|dokładnością}. {Ten zabytek|Łuk Konstantyna} {może zakończyć|będzie świetnym zakończeniem} {italijskiej|rzymskiej} {wycieczki|wyprawy}.


{Oczywiście|Bez wątpienia} Rzym {każdego|każdego turystę} {zachwyci|oczaruje} {zupełnie|całkowicie} {czymś innym|innym zabytkiem}. {Najlepiej więc|Dobrze więc} {udać się|wybrać się} do {różnorodnych|rozmaitych} {obiektów|budynków}, {zajrzeć|zaglądnąć} do {pobocznych|nieznanych} {uliczek|alejek} i {rozkoszować się|napawać się} {pięknem|krajobrazem} {Włoch|Rzymu}. {Podczas|W trakcie} {zwiedzania|oglądania} {okolic|zabytków}, warto {czasem|od czasu do czasu} {na chwilę|na moment} {przystanąć|się zatrzymać} i {zajść|udać się} do {ulicznych|przydrożnych} {kawiarenek|restauracji}. {Przecież|W końcu} {to Rzym|to ten kraj} {słynie|jest znany} z {niesamowitej|fantastycznej} kuchni, {więc|dlatego} {każdy turysta|każdy człowiek} {powinien|musi} {skosztować|zasmakować} {regionalnych|italijskich} {przysmaków|potraw}, {potrafiących|mogących} {zadowolić|zaspokoić} {nawet|także} {najbardziej wymagających|najsurowszych} {smakoszy|krytyków kulinarnych}.